מקומון - גליון מיוחד - הכללים לגבי ניכוי מע"מ בעת עסקת אקראי המדווחת על ידי הרשות המקומית