מקומון - מיסוי מוניציפאלי - האם ניתן לחלק נכס לשני סיווגים רעיוניים?