מקומון - דיני מכרזים - הכללים לגבי עריכת אמדן למכרז וקבלת החלטות לגבי הצעה בלתי סבירה