מקומון -מיסוי מוניציפאלי - חובת העירייה לגבי בטיחות מתקנים בגן שעשועים, כאשר ישנה חברה שתפקידה בדיקת הגנים