מקומון - מיסוי מוינציפאלי - האם נכה צה"ל זכאי להנחה בארנונה בגין מקום עסקו כאשר העסק מוחזק על ידי חברה בבעלותו?