מקומון -מיסוי מוניציפאלי - האם לתושבים זכות עמידה לגבי פעולות העירייה אשר אינן נוגעות להם אישית ומה הן חובות העירייה בנוגע להשלכת פסולת בניין ברחבי העיר?