מקומון - דיני עבודה - פיצוי לא ממוני במקרה בו נקבע כי התובע הינו עובד העירייה ולא קבלן עצמאי