מכתב פרידה ממר מרדכי כהן, סיום תפקיד כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ויו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות