רישום חשבונאי – שיפוי בגין הנחות ארנונה לעסקים בשל משבר קורונה