הקרן לעסקים בערבות המדינה – שיתוף פעולה של הסקטור הבנקאי עם המדינה לטובת בעלי העסקים


ציון בקרבמשבר הקורונה, משבר בריאותי שהשפעותיו הכלכליות מרחיקות לכת, ראינו את חשיבותה של מערכת פיננסית חזקה ומתפקדת תפעולית. ממשלות בכל רחבי העולם השתמשו בסקטור הפרטי, בעיקר במערכת הבנקאית, ובמערכות התפעוליות שלהם, לסליקה ולהעברה של תקציבים ותשלומי העברה מיוחדים אל הציבור. בנוסף, חלק מהמדינות מינפו את יכולות המערכת הבנקאית על ידי העמדת אשראי מגובה בערבות המדינה. נסביר בקצרה את מבנה הפעילות של קרנות אלה בארץ כדי להבין את חלקו של הסקטור הבנקאי ואת חשיבות שיתוף הפעולה בינו לבין המדינה.

בקרן אשראי, בישראל מכנים אותה "קרן קורונה", מעמידה המדינה ערבות מסוימת לכשלי אשראי עתידיים בקרן. הערבות, בהסבר פשוט, היא מכתב בו מפורטים תנאי הערבות המוענקים לטובת האשראי שהבנקים מעמידים לעסקים קטנים. הערבות עומדת על 15% מינוף ובמילים אחרות 15% מנכסי הקרן. בקרנות לעסקים בערבות מדינה בתקופה רגילה שאינה תקופת קורונה, עמדה ערבות המדינה על 9%.

דוגמא מספרית להמחשה. המדינה מעמידה ערבות למערכת הבנקאית בגובה 1 מיליארד ₪. המערכת הבנקאית תעניק אשראי בגובה של 1 מיליארד לחלק ל 15%, ובסך הכול אשראי בגובה של 6.667 מיליארד ₪. כלומר, דף נייר המעניק 1 מיליארד ₪ ערבות מדינה לכשלי אשראי עתידיים, שייתכן ויקרו ויתכן שלא יקרו, הופך לאשראי ממשי לעסקים קטנים ובינונים בגובה של כ- 6.667 מיליארד ₪. כל תזרים המזומנים הזה מגיע מהמערכת הבנקאית. ובתקופת הוודאות של הקורונה, המערכת גם לוקחת סיכוני אשראי באופן שאם כשלי האשראי יעלו על 15%, הרווח והפסד של המערכת הבנקאית הוא אשר יספוג את כשלי האשראי מעבר לגובה ערבות המדינה.

חשיבותה וחיוניותה של מערכת בנקאית מתפקדת וחזקה היא אבן יסוד בכל כלכלה מודרנית. בנקים, הם הגוף הפיננסי היחיד בעל רישיון ותחת פיקוח רגולטורי מחמיר, שיכול לייצר אשראי "יש מאין", כפי שראינו בדוגמת קרן הקורונה. 1 מיליארד ₪ שהופכים ל 6.667 מיליארד ₪. בפשטות, בנקים רשאים להשתמש בפיקדונות הציבור כמקור להעמדת אשראי בנקאי, כאשר הם עדיין חייבים להשיב את הפיקדונות ללקוחותיהם בכל רגע נתון. ומכאן יצירת אשראי וערך במינוף פיננסי "יש מאין". לעומת קרנות פנסיה או גופי חיסכון אחרים שיכולים להשתמש רק בכסף הצבור בפנסיה לטווח ארוך, על מנת להעמיד אשראי או לרכוש בו נכסים מניבים אחרים לצורך ניהול התחייבויותיהם הפנסיוניות.

במדינות בהן אין תפקוד תפעולי ראוי של מערכות פיננסיות אלה, אנחנו צפויים לראות קשיים גדולים מאד של הכלכלה הריאלית בקרוב. 

בישראל נכון ל- 4.5.21 בכלל המערכת הבנקאית אושרו בקרן קורונה כ- 25 מילארד ₪ לכ- 67 אלף הלוואות, אשר בעיקרם יועדו לעסקים קטנים ובינוניים.

אנו במרכנתיל כבנק הבית של הרשויות המקומיות בישראל מאמין גם בספקי הרשויות, במיוחד בתקופה המאתגרת בהתמודדות עם תוצאות נגיף הקורונה ורואה הזדמנות להרחבת שיתוף פעולה עם ספקי הרשויות בקרן קורונה ובכלים פיננסיים נוספים במיוחד בימים מאתגרים אלו.

ציון בקר

סמנכ"ל, מנהל החטיבה לבנקאות מסחרית

בנק מרכנתיל

*האמור במאמר זה הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל הצעה למתן אשראי.