מקומון - מיסוי מוניציפאלי - האם שיהוי של 20 שנה בגביית חוב פסוק יביא למניעת גביה פסיבית של החוב?