מקומון - מיסוי מוניציפאלי - כיצד יש לסווג חדרי תקשורת?