מקומון - מיסוי מוניציפאלי - לא די בהיות נכס מלוכלך ומוזנח, כדי לזכות בפטור מארנונה