מצגת מהוובינר עם הגזברים - הנחנה בארנונה לעסקים סבב ב'