מקומון - מיסוי מוניציפאלי - האם שטח חניון פתוח הסמוך לקניון מהווה שטח רחוב