מקומון - מיסוי מוניציפאלי - האם על הרשות המקומית לפטור בנקים מתשלום ארנונה לאור מגיפת הקורונה?