מוניציפאלי - גביית דמי השתתפות על אשפוז שנעשה ביוזמת מחלקת הרווחה