מקומון - דיני חוזים - יחסים חוזיים וחילוט ערבות בתקופת קורונה