האם מחוייבת העירייה לבצע עבודות פיתוח ברחוב שאוכלס זה מכבר?