טופס חדש להגשת חוקי עזר ובקשות להמשך גביית היטלים באתר משרד הפנים


לגזברים שלום,

אבקש לעדכנכם שבאתר משרד הפנים קיים טופס חדש להגשת חוקי עזר ובקשות להמשך גביית היטלים.

טופס חדש להגשת חוקי עזר ובקשות להמשך גביית היטלים.pdf