כיצד יש לסווג נכס המשמש כמקום לינה על בסיס יומי שעתי