פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל


פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל
רה-מוניציפליזציה או "התבגרות" ?
ערן רזין, אנה חזן ואסנת אלרון

פרויקטים בשיתוף לאינטרנט.pdf