תקציב מנ״ע 2015


משרד החינוך באמצעות האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון מבקש לפרסם באתר האיגוד את המסמך המצ״ב שעניינו אופן ההתחשבנות הכספית בנושא תוכנית מנ"ע שמטרתה צמצום היקף הנשירה מבתי הספר ומניעתה. 

לעיונכם מצ"ב המסמך שפרסם משרד החינוך בנושא - להורדה לחץ כאן