הפסקת ביקורי חוק סיעוד


איגוד העובדים הסוציאליים בהסתדרות הכריז לפני מספר ימים על סכסוך עבודה בשם כ-4,000 עובדים סוציאליים בתחום הזקנה ברשויות המקומיות. הסכסוך הוכרז בעקבות הודעת משרד הרווחה על כוונתו לקצץ ולפטר עשרות עובדים סוציאליים מתחום זה.

הרקע – מחלוקת בין השלטון המקומי לבין המוסד לביטוח לאומי על אופן ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לבין המוסד לביטוח לאומי על ביצוע ביקורי קשישים בהתאם לחוק סיעוד והודעת מרכז השלטון המקומי בשם הרשויות המקומיות על ההחלטה להפסיק ביצוע ביקורי בית אצל קשישים זכאי חוק סיעוד החל מה- 1/5/2017. 

בהקשר זה ראו:
כתבה שהתפרסמה בנושא בעיתון דבר ראשון 
מסמך שהפיץ אתמול (21/6/2017) מרכז השלטון המקומי לכל ראשי הרשויות המקומיות שני 
מסמך רקע בנושא שהכין מרכז השלטון המקומי