הוקטן הקיצוץ בהשתתפות משרד החינוך בתקציבי הרשויות המקומיות


בעקבות סיכום שהושג בין משרד החינוך לבין מרכז השלטון המקומי, הוקטן הקיצוץ במפתחות הקצאת התקציב של המשרד לרשויות מקומיות (בעיקר עבור שרתים ומזכירים) בשווי כולל של 50 מ' ₪ בשנה (מ- 150 מ' ₪ ל- 100 מ' ₪).

מצ"ב קישור למסמך משרד החינוך ובו מפתח ההקצאות החדש

להורדה לחץ כאן