100 מיליון שקל יקבלו 36 רשויות מקומיות בפריפריה לשדרוג מערך הפסולת שלהן


המשרד להגנת הסביבה יעביר מתקציב קרן הניקיון 100 מיליון שקל ל - 36 רשויות מקומיות אשר זכו בתמיכה שפרסם המשרד במסגרת קול קורא להתייעלות כלכלית במערכי איסוף ופינוי פסולת ועידוד המחזור. בגין הזכייה בתמיכה יועברו לאשכול נגב מזרחי 50 מיליון ש"ח, לאשכול גליל מזרחי 35 מיליון ש"ח ולאשכול בית הכרם 15 מיליון ₪.

התקציב יועבר לטובת הקמת מתקנים לטיפול בפסולת ובמתקני מחזור, טיפול בפסולת בניין, הגברת האכיפה ולביצוע רכש והתייעלות במערכי האיסוף והטיפול בפסולת, כל זאת כדי לצמצם מפגעים וזיהומים סביבתיים.

לקריאה נוספת בנושא: קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה