התנגדות מש"מ להשתתפות הרשויות המקומיות במימון סייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים


ביום 15.8.2016 הודיע מנכ"ל מרכז השלטון המקומי באמצעות חוזר שנשלח לראשי הרשויות המקומיות, ליועצים המשפטיים ואל מנהלי המח' והאגפים לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות, על המלצתו המקצועית שלא לממן מתקציב הרשויות המקומיות 12 ש"ש לטובת אחזקת סייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים.

הרקע להודעה, הנחיות מדיניות זמניות בנושא שהפיץ לאחרונה מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מבלי שהסוגיה סוכמה - על רקע מסקנות וועדה בין-משרדית שדנה בנושא -  - להורדה לחץ כאן

מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל מש"מ - להורדה לחץ כאן

וכן קישור למסמך נוסף שהפיץ בנושא באוק' 2015 למנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים - טרם הקמת הוועדה הבין-משרדית - להורדה לחץ כאן