מענקי מדינה בתחום תאגידי המים והביוב


נחתם הסכם בין משרד האוצר ורשות המים לחלוקת מענקים לצורך צירוף רשויות מקומיות לתאגידי מים וביוב קיימים.

מצ"ב בעניין זה, מסמך של שר הפנים, ח"כ גלעד ארדן, אשר נשלח אל כל ראשי הרשויות המקומיות בישראל.

למסמך לחץ כאן