בחינת סוגיית מענקי האיזון לרשויות המקומיות


לפני יומיים קיימה ועדת הפנים של הכנסת דיון בסוגיית הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות בישראל. כמצע לדיון שימש מסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא. 

בהודעה לעיתונות שפרסמה הועדה בתום הדיון נכתב בין השאר כי בשנת 2014 במגזר היהודי, עמדו הכנסות הרשויות המקומיות ממענקי איזון מתוך סך ההכנסות מגביית ארנונה על 8% לעומת 135% ברשויות ערביות. תלות הרשויות הערביות במענק גבוהה בכל חמשת האשכולות שבהם יש רשויות ערביות, כשבאשכול 1 היחס בין ההכנסות ממענקי האיזון להכנסות מגביית ארנונה  הוא יותר מפי 3 (52.7 מיליון ש"ח מענקים לעומת גביית ארנונה של 15.2 מיליון ש"ח).

 מצ"ב קישור להודעה לעיתונות שפורסמה באתר הכנסת בתום הדיון ובנוסף קישור למסמך המעניין שכתב הכלכלן תמיר אגמון ממרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא.

להודעת העיתונות שפורסמה באתר הכנסת לחץ כאן

למסך הכלכלן תמיר אגמון לחץ כאן