ועידת הגזברים השנתית 2016 - רפורמות מבניות בשלטון המקומי


לאחרונה מוצפת הסביבה המוניציפאלית במגוון רפורמות. חלקן הבשילו, חלקן יבשילו בעתיד וחלקן מסיבות כאלו ואחרות, לא יבשילו לעולם. הועידה השנתית שלנו מתמקדת השנה בהתמודדותנו כאנשי הכספים ברשויות המקומיות עם הרפורמות הנ"ל. נעסוק בוועידתנו הפעם, בין השאר, ב-3 רפורמות השונות זו מזו בעיקר במידת שיתוף הפעולה ביישומן בין הממשלה לבין השלטון המקומי.

1. הרפורמות בתחום הדיור - מודל הסכמי הגג שבא לענות במהירות על הצורך ההולך וגובר, בקרב הציבור בכלל והזוגות הצעירים בפרט, בדיור זמין וזול יחסית. על פי המודל, המדינה מעבירה לרשויות המקומיות תקציבים לפיתוח ולהקמת תשתיות, מוסדות ציבור וחינוך והרשויות מתחייבות להסיר חסמי תכנון ולזרז את מתן היתרי הבניה קבלנים הבונים במסגרת התוכנית. הסכמי הגג מבטיחים לרשויות המקומית את האמצעים ואת הגיבוי הממשלתי להקמת שכונות ענק של אלפי יחידות דיור ורותמים מראש את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לשיווק זמין, ממוקד ואפקטיבי באזורי הביקוש, בשיתוף הרשויות המקומיות שעמן ייחתמו ההסכמים.

2. הרפורמה בתחום תקצוב החינוך - מדינת ישראל מתמודדת כידוע עם אתגרים כמו הענקת שוויון הזדמנויות, צמצום פערים בין הישגי התלמידים בישראל, מתן מענה לצרכים מיוחדים של תלמידים מרקע חברתי כלכלי נזקק ועוד. הפתרון שמוצע לבעיה ולא בפעם הראשונה, הוא מימוש הרעיון הוותיק המכונה תקצוב דיפרנציאלי, שמה שעומד מאחוריו הוא הפחתת מפתחות ההקצאה של הממשלה בנושאי חינוך לרשויות החזקות ובמקביל הגדלתם מול רשויות חלשות יותר. בינתיים השתמשה הממשלה רק בכלי של הקטנת מפתחות ההקצאהשהביאה לקיצוץ של 150 מ' ₪ שהוקטן בסופו של דבר לקיצוץ בסך 100 מ' ₪. מדובר בנושא טעון שהח"מ (בעיקר מזווית הראייה שלי כגזבר עיריית הרצליה) סבור למשל שהוא יותר תרגיל יחצני מאשר כלכלה חברתית (תוכלו למצוא את עמדתי המלאה בנושא בעיתון כלכליסט בקישור זה).

3. הרפורמה בארנונה - כבר מספר שנים מצויה על סדר היום הציבורי והמקצועי הדרישה המוצדקת לבצע לערוך רפורמה עמוקה במנגנון הארנונה, לנוכח ריבוי השיטות והתעריפים המוליכים לעיוותים. הפתרונות המוצעים נעים בין ביטול מוחלט של הארנונה והחלפתה במס אחר ישיר (כמו מע"מ) ועד תיקון עמוק בעיוותים הרבים הקיימים בשיטה הקיימת. עד כה לא חלה התקדמות אמיתית בטיפול בנושא גם בשל מורכבותו וגם בשל ריבוי האינטרסים המקיפים אותו.

כל אחת מ- 3 הרפורמות הללו מחייבת מעורבות עמוקה ודומיננטיות של השלטון המקומי. ובהקשר זה חשוב ללמוד מוועדת טרכטנברג שבה הגם שלשלטון המקומי לא הייתה יציגות קבועה, מקצת הרפורמות עליה המליצה שמומשו בסופו של דבר, חייבו מעורבות ולעיתים אף הובלה של השלטון המקומי.

זאת ועוד, כדי להתמודד כראוי עם כל אחת מהרפורמות , על בכירי הרשויות המקומיות בישראל ובכלל זה עלינו גזברי הרשויות המקומיות, לגלות ערנות גבוהה למתרחש במשק ומקצוענות שבלעדיהן, אנו עלולים למצוא את עצמנו במציאות בה התשומות עלו מעבר למתוכן ו/או ההכנסות נפגעו מעבר לצפוי והרשות שלנו בדרך לקריסה ושיתוק. זו אחריות גדולה מאוד שעל כל אחת ואחד מאתנו לתת עליה את הדעת. עלינו הגזברים חלה החובה המקצועית לשמור על מעורבות, מקצוענות, יוזמה וראייה לטווח ארוך.

אנו כאיגוד נמשיך לפעול ככל יכולתנו להעצמת הגזברים ברשויות המקומיות הן בצד המקצועי והן בצד תנאי העבודה והתגמול, וזאת כדי לשמור על שדרת ניהול מקצועית ואיכותית בתחום הפיננסי ברשויות המקומות בישראל.

שתהיה לכולנו וועידה מעניינת ומפרה.

רו"ח גולן זריהן
יו"ר האיגוד