מגעים בין משכ"ל למילגם בנושא המשך הפעלת פנגו בתעריף מופחת


ס' נשיא בית המשפט המחוזי בת"א השופט יוסי ורדי קבע בהחלטה מיום 28/4/2015 כי שירות החניה הארצי באמצעות מכרז משכ"ל לא יופסק עד להודעה חדשה.

בנוסף קבע בית המשפט כי על מלגם, מפעילת שירות פנגו יאסר להשתמש במאגרי הנתונים המצויים בידה לטובת קיום הסדרי חניה מקומיים.

היות שנוצר מצב חדש בו עלות הסדרי החניה המקומיים שחתמה מלגם לאחרונה עם רשויות מקומיות שונות זולים לרשויות המקומיות מהסדרי החניה הארציים, מקיימים בימים אלה משכ"ל ומלגם מגעים שמטרתם להגיע לסיכום על הפחתת העמלה שנגבית מהרשויות בתקופת הביניים בה יפעל ההסדר הארצי וזאת עד להפעלתו של מכרז החניה העתידי.

מצ"ב חלופת מכתבים מיום 30/4/2015 בין מנכ"ל החברה למשק וכלכלה לבין מנכ"ל מלגם בנושא וכן נוסח החלטת בית המשפט המחוזי בת"א מיום 28/4/2015.

להורדת מכתב המנכ"ל החברה לחץ כאן

להורדת מכתב המנכ"ל מלגם לחץ כאן

להורדת החלטת בית המשפא המחוזי לחץ כאן