לעיונכם מפורסם תקנון איגוד הגזברים ברשויות המקומיות בישראל ובו מטרות האיגוד, תפקידיו, זכויות וחובות של חברי האיגוד ועוד.

לתקנון המלא לחץ כאן