איגוד הגזברים בישראל הוקם בשנות ה 60 ביוזמת גזברים של העיריות בהובלת גזבר עירית תל אביב , שהיה היו"ר הראשון. האיגוד נרשם כאגודה עותומנית, ושם לו מטרה לסייע לפעילות השלטון המקומי ולאגודת ראשי הרשויות, בעזרת הידע המקצועי של חבריו.

בסוף שנות ה 70 , עמד בראש האיגוד מר אביגדור הכט ז"ל, גזבר עיריית באר שבע. סגן יו"ר האיגוד היה מר טוביה רכטמן ז"ל, גזבר הרצליה. בתחילת שנות ה 80 נאבק האיגוד לראשונה על שיפור בשכר הגזבר, בנושא שעות נוספות בהיקף של 70 שעות לגזבר. מאבק זה היה ארוך וכלל הפסקת פעילות מסייעת לראשי הערים לתקופה של למעלה משנה. המאבק הסתיים בהסכם עם פנחס אילון, ראש עיריית חולון ויו"ר מרכז השלטון המקומי אז, שאישר השעות הנוספות הגלובאליות.

בשנת 1981 עבר ניהול האיגוד למר טוביה רכטמן ז"ל, שהיה סגן היו"ר ושימש שנים רבות כגזבר עיריית הרצליה. בסוף דרכו המקצועית שימש גם גזבר עיריית חדרה. סגן יו"ר האיגוד היה מר חיים קונביץ ז"ל, גזבר רמת גן.

בשנת 1984 עבר ניהול האיגוד למר חיים קונביץ ז"ל ,גזבר עיריית רמת גן. בתחילה כיהן מר זאב גנות, גזבר נתניה כסגן יו"ר, ואחרי פרישתו ,כיהן אמיר ברטוב, גזבר רעננה. חיים קונביץ פיתח את פעילות האיגוד בשיתוף פעולה עם מנהל היחידה הכלכלית במרכז השלטון. הנוכחות המקצועית של האיגוד גדלה משמעותית והאיגוד הפך לשותף פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בשלטון המקומי וכן שותף להידברות עם משרד הפנים ומשרד האוצר.

חיים קונביץ כיהן בסה"כ 4 קדנציות: 2 קדנציות בנות 3 שנים כל אחת  ולאחר שנוי התקנון , 2 קדנציות בנות 4 שנים כל אחת. בתקופה זו נוסדה העמותה של האיגוד ,שהחליפה את האגודה העותומנית, נקבע תקנון חדש לעמותה עם הגדרת מוסדותיה: מועצת האיגוד בת 32 חברים, הנהלת האיגוד בת 13 חברים, בעלי תפקידים :יו"ר האיגוד, סגן יו"ר האיגוד , מזכיר וגזבר.

תקופה זו כללה פעילות גדולה של עבודה משותפת מול אגף תקציבים באוצר איתו נוהלו מפגשים תקופתיים קבועים להחלפת דעות, וכן פעילות רבה בוועדות הכנסת בנושאי השלטון המקומי.

בתחילת שנות ה 90 החל האיגוד בתהליך של יצירת מסגרת שכר לגזבר , דרך הגדרת חוזה לעובדים סטטוטוריים. במשך התהליך צורפו לנושא גם איגוד המזכירים והמנכ"לים , וכך הובאו לאישור "חוזה בכירים" ,שיועד בתחילה לגזבר , מזכיר/מנכ"ל ,יועץ משפטי, מבקר ומנהל מח' חינוך. חוזה הבכירים שיפר את שכר הגזברים באופן משמעותי, וגם נתן הסדר עדכון שכר אוטומטי (ללא תלות בראש הרשות), בצמוד לשכר ממוצע במשק ולאחר מספר שנים הצמדה למדד.

האיגוד בראשות חיים קונביץ פיתח את נושא קיום ועידה שנתית ,שעסקה בנושאים מקצועיים תוך שיתוף של שרים מהממשלה, יו"ר ועדות של הכנסת והביאה למפגש ישיר בין הגזברים לקובעי המדיניות במדינה. לקראת סוף שנות ה 90 ביוזמת חיים קונביץ, הפיק האיגוד ספר "מדריך לגזבר" שמשמש עד היום כלי עזר חשוב לגזברים ובמיוחד לגזברים חדשים. הספר הופק בסופו של דבר, בשנת 1977.

בסוף שנת 1999 עבר ניהול האיגוד למר אמיר ברטוב, גזבר עיריית רעננה ששימש כסגן יו"ר האיגוד במשך 11 שנים שקדמו לבחירתו לתפקיד היו"ר . מר אריה אדליס, גזבר מ. אזורית שומרון כיהן כסגן יו"ר במשך 4 שנים ואח"כ כיהן מר נחשון דגן ז"ל עד לשנת 2014 , בה נפטר. בתקופה זו התפתח נושא החסויות של חברות שעובדות עם הרשויות , וקיום תערוכת חברות שמשתתפות בוועידה ע"י ביתני תצוגה וקידום מכירות.

בסוף שנת 2011 נבחר רו"ח גולן זריהן ,גזבר עיריית הרצליה, לתפקיד יו"ר האיגוד ומאז עבר האיגוד לניהולו. בתקופה זו הושם דגש על שיפור ושימור מקצועיותו של הגזבר, תנאי עבודתו וסביבת עבודתו. במקביל, הודק שיתוף הפעולה עם מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ופורום ה 15. בשנת 2014 הוגשה עתירה אותה יזם האיגוד כנגד הממונה על השכר באוצר ומשרד הפנים. האיגוד צירף אליו את הבכירים בשלטון המקומי באמצעות איגוד היועצים המשפטיים, איגוד המהנדסים, איגוד המזכירים והמנכ"לים ואיגוד המבקרים.

התביעה עוסקת באופן עקרוני וכללי בסוגיית זכות הייצוגיות של העובדים הבכירים ובכלל זה הגזברים, בזכויות צבירת ימי המחלה לפדיון, מענק היובל והאופן בה נקבע גודל הרשות לצורך תגמול הבכירים. התביעה עדיין מתבררת בבית המשפט...