איגוד הגזברים משתתף בצערו העמוק של מר ששי שילה

לשעבר מנהל היחידה הכלכלית במש"מ, מנכ"ל החברה למשכ"ל והחברה לאוטומציה וחבר הנהלת בית הספר למינהל כספי גבוה מיסודו של איגוד הגזברים

על מות האב שמעון (מירזה) שיליאן 

ההלוויה תתקיים היום יום רביעי 14.7.2021 בשעה 16:00

בבית העלמין קרית שאול תל אביב 

יושבים שבעה בבית המנוח,

רחוב שלמה בובר 4, קומה 2 דירה 3 תל אביב