לגזברים שלום,

לידיעתכם לינק לשיעור עדכון הארנונה לשנת 2022 כפי שפורסם באתר משרד הפנים.

למעבר לפרסום בנדון באתר משרד הפנים >

בברכה,
תומר ביטון, רו״ח
גזבר עיריית באר שבע
ויו״ר איגוד הגזברים