חג הקורבן

בשמי ובשם איגוד הגזברים ברשויות המקומיות
אנו מברכים את חברינו המוסלמים והדרוזים
חג שמח ומלא ברכה

בברכה,
רו"ח תומר ביטון
גזבר עיריית באר שבע
ויו״ר איגוד הגזברים ברשויות המקומיות