ברכות לחברינו מר סאמי מרג'י

פרח

בשמי בשם חברי האיגוד אני מבקש לברך את חברינו סאמי מרג'יה גזבר מ.מ. יפיע, וסגן יו"ר איגוד הגזברים במזל טוב לרגל נשואי בתו בראא עם בח"ל מגיד.

נאחל לזוג הצעיר שיזכו לאושר הצלחה והרבה אהבה.

 

תומר ביטון רו"ח
גזבר ע. באר שבע ויו"ר האיגוד