דברי ההסבר וקובץ ההקצאה של מענקי האיזון לשנת 2019 הועלו לאתר האינטרנט של משרד הפנים.

ניתן להגיע בקישור הבא: מענקי איזון 2019

בברכה,
ששי דקל, מנהל תחום בקרה תקצוב ופיתוח ברשומ''ק