לגזברים שלום,

מצ"ב לידיעתכם טבלת הקצאת מענקי האיזון לשנת 2019

בברכה,
תומר ביטון יו"ר איגוד הגזברים

טבלת הקצאת מענקי האיזון לשנת 2019.pdf