טבלת אנשי קשר - ועדת מחשוב
תמונה שם תפקיד טלפון מייל
טירנה ססי טירנה ססי יור הועדה 03-5311106 Tirana@bat-yam.muni.il
שמואל אייזנברג שמואל אייזנברג חבר הועדה 04-6628206 gizbarutgl@iula.org.il
נתן קוסקס נתן קוסקס חבר הועדה 04-6177303 natank@menashe.co.il