יצירת קשר כניסת גזברים

נדחה מועד הגשת הצהרת ההון לבכירים ברשויות עד 31/7/2017

מצ"ב קישור להחלטתה של שופטת בית המשפט המחוזי (בדימוס) צפורה ברון בעניין הבקשה להארכת המועד הקבוע בחוק להגשת הצהרת ההון הראשונה לבכירים ברשויות המקומיות.

להחלטה מצורפות גם תשובות לשאלות שעלו במהלך יום העיון שקיים משרד הפנים בנושא ב- 21/5/2017.

 

הנחה אוטומטית בארנונה לאזרחים וותיקים מקבלי קצבת נכות – ביטול הכרה כתובענה ייצוגית

הליך משפטי שנמשך כ - 5 שנים הגיע לסיומו ב- 24/4/2017, עם החלטת בית המשפט העליון לבטל את החלטת בית המשפט המחוזי לאשר תובענה של ארגון "כן לזקן" נגד מרכז השלטון המקומי כתובענה ייצוגית, בעניין התנאים למתן הנחה בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים המקבלים קצבת זקנה לנכה.

לקריאת הדיווח המורחב בנושא של עו"ד נועה בן אריה היועצת המשפטית של מרכז השלטון המקומי, לחצו כאן

שיעור ההתייקרות האוטומטי בארנונה לשנת 2018 יעמוד על 2.18%

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2018, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 20 במאי 2016 ל-20 במאי 2017 (מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב - 2.18%.

מצ"ב קישור לפרסום שהופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים בו מפורט התחשיב.