יצירת קשר כניסת גזברים

שינוי באופן קביעת השטח לחיוב ארנונה - עיגול למטר השלם הקרוב ביותר

באתר הכנסת פורסם כי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות ח"כ דודי אמסלם, אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ אמסלם, להסדרת אופן שיטת חישוב הארנונה על ידי הרשויות המקומיות, לפיה ברירת המחדל לחישוב תהיה עיגול כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב (למעלה או למטה).

רשויות שחישבו עד היום על פי חישוב מדויק של חלקי מטרים או עיגלו חלקי מטרים כלפי מטה יוכלו להמשיך בשיטה הנוכחית. המשמעות העיקרית לתיקון היא שרשויות שעד היום עיגלו חלקי מטרים באופן קבוע למעלה, יאלצו לעבור לשיטת העיגול למטר השלם הקרוב לכל המאוחר עד שנת 2021.

מצ"ב קישור לפרסום באתר הכנסת וכן קישור לנוסח הצעת החוק.

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017

מצ"ב לעיונכם חוזר מנכ"ל של משרד הפנים העוסק בנושאים הבאים:

1. נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז - תיקון

2. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972

לעיון בחוזר