יצירת קשר כניסת גזברים

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017

מצ"ב לעיונכם חוזר מנכ"ל של משרד הפנים העוסק בנושאים הבאים:

1. נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז - תיקון

2. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972

לעיון בחוזר

הפסקת ביקורי חוק סיעוד

איגוד העובדים הסוציאליים בהסתדרות הכריז לפני מספר ימים על סכסוך עבודה בשם כ-4,000 עובדים סוציאליים בתחום הזקנה ברשויות המקומיות. הסכסוך הוכרז בעקבות הודעת משרד הרווחה על כוונתו לקצץ ולפטר עשרות עובדים סוציאליים מתחום זה.

הרקע – מחלוקת בין השלטון המקומי לבין המוסד לביטוח לאומי על אופן ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לבין המוסד לביטוח לאומי על ביצוע ביקורי קשישים בהתאם לחוק סיעוד והודעת מרכז השלטון המקומי בשם הרשויות המקומיות על ההחלטה להפסיק ביצוע ביקורי בית אצל קשישים זכאי חוק סיעוד החל מה- 1/5/2017. 

בהקשר זה ראו:
כתבה שהתפרסמה בנושא בעיתון דבר ראשון 
מסמך שהפיץ אתמול (21/6/2017) מרכז השלטון המקומי לכל ראשי הרשויות המקומיות שני 
מסמך רקע בנושא שהכין מרכז השלטון המקומי