יצירת קשר כניסת גזברים

צווי עיקול ממוחשבים באיו"ש

לאחרונה תוקנו תקנוני המועצות המקומיות והאזוריות ביהודה ושומרון, כך שמעתה חלים דיני הגבייה המינהלית הנהוגים ברשויות המקומיות בתוך תחומי הקו הירוק, גם ברשויות מקומיות שמעבר לו.
מרכז השלטון המקומי התניע עבודת מטה שתכליתה להכיל את ההסכם הקיים עם איגוד הבנקים בנושא צווי עיקול ממוחשבים, גם על רשויות מקומיות באיזור יהודה ושומרון שירצו בכך.

מצ"ב המסמך הרלוונטי בנושא

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות יהודה ושומרון

היערכות לביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות לשנת 2014

כמדיי תחילת שנה בינואר, גם השנה מתניע משרד הפנים את תהליך הביקורת השוטף על הרשויות המקומיות בהתאם להנחיות המקצועיות שקובע אגף הביקורת במשרד הפנים. 

מצ"ב המסמך שהופץ בנושא לכל ראשי הרשויות בישראל ע"י משרד הפנים ב - 18.1.15.

ביקורת רואי חשבון לרשויות המקומיות לשנת 2014