יצירת קשר כניסת גזברים

הוועידה השנתית של הגזברים ברשויות המקומיות - מלון המלך שלמה אילת 27-30 במרץ

השנה כבשנים קודמות, נתכנס יחד לוועידה הכלכלית השנתית של איגוד הגזברים ברשויות מקומיות בישראל שתתקיים בין התאריכים 27-30.3.2017, במלון המלך שלמה באילת. הוועידה מיועדת לגזברים ובעלי תפקידים בכירים במערך הכספי של הרשויות המקומיות. כבעבר, לוועידה מוזמנים גם בעלי תפקידים רלוונטיים במערך השלטון המקומי והמרכזי .

אנו ניפגש, נתכנס ונירשם ביום ב' בערב 27/03/17. המפגשים וההרצאות יתחילו בבוקר שלמחרת באופן המאפשר לכל המשתתפים להגיע לכנס בזמן תוך שמירה על רעננות וערנות. הכנס השנה יתקיים תוך שהמדינה מנסה להוביל מהלכים אסטרטגיים שונים בתחומים שונים כגון בניה ופיתוח, תקצוב רשויות, השתתפויות בתקציבי חינוך ורווחה, רפורמה משמעותית בארנונה, היטלים, מסי פיתוח ועוד.

תקופה זו מתאפיינת במאבקים ודילמות פיננסיות בתחומים שונים. לכל החלטה יש משמעויות קצרות טווח וארוכות טווח שלעיתים סותרות זו את זו. יש רשויות ש"מרוויחות" ממהלך מסוג אחד ויש ש"מפסידות" מאותו מהלך או ממהלך אחר. משום כך, ובאופן טבעי, הוועידה השנתית תהיה בסימן דילמות פיננסיות בשלטון המקומי. במהלך המפגשים נחדד את סוגית הדילמות הפיננסיות הן בתקציב השוטף והן בתקציבי הפיתוח. אנו נשמע דעות של אנשי מקצוע ומקבלי החלטות הרלוונטיים לנושא, וננסה לחזות מגמות כלכליות וחברתיות לאור האמור לעיל.

לאור העובדה כי גם השנה אנו מתכנסים ערב לפני תחילת הכנס, נותיר יותר זמן ללימוד והתרשמות מהחידושים שיוצגו במתחמי התצוגה שליד אולם ההרצאות. סיום הוועידה יהיה ביום חמישי בצהריים המוקדמות מתוך כוונה לאפשר לחברות ולחברים הרחוקים להגיע בזמן סביר הביתה.

מצ"ב קישור לטופס ההרשמה לוועידה, אנא מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם.

אני מאחל לכולנו וועידה פורה ומהנה

תומר ביטון, רו"ח
גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים