יצירת קשר כניסת גזברים

חברי ועדת הפרט

נתן קוסקס יו"ר הועד
מנשה דוד חבר ועדה
זאב וובר חבר ועדה
חני גולדשטיין חברת ועדה
שרון הורוביץ חבר ועדה
גידי טביב חבר ועדה
תמר קופר חברת ועדה
מישל  גנטוס חבר ועדה
סמי מרג'יה חבר ועדה

חברי ועדת ביקורת

שלמה כפרי יו"ר הועדה
עבד עייט חבר ועדה
פייסל ריאן חבר ועדה
אורלי דהאן חברת ועדה