מנהל התוכן המקצועי של האתר

עזרא דיין   

טל':  052-6704546

דוא"ל: [email protected]

מזכירת האיגוד

דינה כהן

טל': 052-8563137

דוא"ל: [email protected]

מנהל האתר בנושאים טכניים

עזרא דיין   

טל':  052-6704546

דוא"ל: [email protected]

 

 

 

טופס יצירת קשר מקוון