יצירת קשר כניסת גזברים

סיוע החירום של האוצר לרשויות המקומיות בגין תגבור אבטחת מוסדות חינוך יימשך גם ב- 2016

במסמך שהפיץ אתמול יו"ר מש"מ, חיים ביבס, לראשי הרשויות המקומיות הוא מדווח על המשך תקצוב האבטחה במוסדות החינוך ברחבי הארץ עד השעה 16:00.

כל רשות שתבחר להמשיך ולתגבר את מוסדות החינוך שלה, תוכל לעשות כן ולקבל את ההחזר כנגד ביצוע ההנחיה, כאשר הכסף יועבר באמצעות המשרד לביטחון פנים לרשויות המקומיות.

מצ"ב המסמך המלא