יצירת קשר כניסת גזברים

התנגדות מש"מ להשתתפות הרשויות המקומיות במימון סייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים

ביום 15.8.2016 הודיע מנכ"ל מרכז השלטון המקומי באמצעות חוזר שנשלח לראשי הרשויות המקומיות, ליועצים המשפטיים ואל מנהלי המח' והאגפים לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות, על המלצתו המקצועית שלא לממן מתקציב הרשויות המקומיות 12 ש"ש לטובת אחזקת סייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים.

הרקע להודעה, הנחיות מדיניות זמניות בנושא שהפיץ לאחרונה מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מבלי שהסוגיה סוכמה - על רקע מסקנות וועדה בין-משרדית שדנה בנושא - ראו קישור

מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל מש"מ וכן קישור למסמך נוסף שהפיץ בנושא באוק' 2015 למנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים - טרם הקמת הוועדה הבין-משרדית.

החלת הסדר פדיון ימי מחלה ומענק יובל גם על עובדים בכירים המועסקים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות

יו"ר איגוד הגזברים רו"ח גולן זריהן פנה ב- 15/6/2016 במכתב למנכ"לית משרד הפנים בבקשה להפעיל שוויון מלא בין תנאי ההעסקה של העובדים הבכירים ברשויות המקומיות (גזברים, משפטנים ומהנדסים), לבין אלה של העובדים הבכירים במדינה.

יצוין כי בהתאם להנחיות שהוציאו נציבות שירות המדינה והממונה על השכר באוצר, החל מיום 1/7/2016 זכאים עובדי מדינה המועסקים בחוזים אישיים ופורשים, לפדות ימי מחלה שלא נוצלו. הנ"ל מצטרף להסדר קודם המקנה לעובדים אלה גם את הזכות ליהנות ממענק יובל.

מצ"ב קישור למכתב ששלח יו"ר האיגוד ביום 23/8/2016 למנכ"לית משרד הפנים וכן לממונה על השכר באוצר בנושא.בשוגג לא הוזכרו במכתב המנכ"לים ברשויות, שכמובן רלוונטיים גם בנושא - מכתב הבהרה בדרך.

בנוסף מצ"ב קישור אל הוראות ההפעלה בנושא הרלוונטיות לעובדי המדינה שתקפות כאמור מתחילת יולי 2016.

הסכמי שכר 2016 במשק ובשלטון המקומי

יום עיון משותף למשרד הפנים, מפע"ם השפלה ואיגוד מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות, התקיים ביום שני 18 ביולי 2016. במסגרת יום העיון הציגה גב' חגית מגן, ר' מינהל הסכמי שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי, מצגת שסקרה את הסכמי העבודה העדכניים במשק ובשלטון המקומי.

מצ"ב קישור למצגת