יצירת קשר כניסת גזברים

החברה למשק וכלכלה מודיעה על הפחתת העמלות שהיא גובה מהרשויות המקומיות בסדר גודל של עד 30%

לנוכח שיעורי הצמיחה במחזורי הפעילות של החברה למשק וכלכלה בשנים האחרונות, החליט דירקטוריון החברה להפחית עמלות בשיעורים של עד כ - 30% אשר נגבות מהרשויות המקומיות בגין השירותים שהחברה מספקת להן.

צוין כי מטרתו העיקרית של המהלך היא להוזיל עלויות לרשויות המקומיות וכי הפחתת העמלות בפועל תיושם החל מה – 1.1.2017

להודעה המלאה של הנהלת החברה למשק וכלכלה לחצו כאן

היערכות לקבלת תמיכות בדרך של קולות קוראים מקק"ל

הקרן הקיימת לישראל פרסמה בעיתונות שבמסגרת כוונתה להפוך ל"שקופה" החל משנת 2017, היא תשנה מעתה את מתכונת פעילות התמיכות שלה ותעבור , בין השאר, לתמיכה בפרויקטים שונים בשיטה של פרסום פומבי של קולות קוראים.

בשנת 2017 מתכננת קק"ל לתמוך בסכום של 70 מ' ₪ בהקמת מאגרי מים בפריפריה, שבילי אופניים, שבילי הליכה, פארקים עירוניים וכפריים, פיתוח נופי במוסדות ציבור ועוד. הקולות הקוראים שיפורסמו מעתה, יהיו מיועדים לגופים שונים לרבות רשויות מקומיות. צוין עוד בפרסום כי תינתן עדיפות בניקוד ליישובי הפריפריה או ליישובים באשכול חברתי כלכלי הנמוך מ - 5.

שימו לב, קק"ל מבקשת מהגופים שרואים עצמם כרלוונטיים להודיע לה בכתב ומראש עד 5/2/2017 על כוונתם להגיש הצעות להשתתפות קק"ל בפרויקטים וזאת כחלק מתהליך ההיערכות לקראת פרסום הקולות הקוראים. את הודעת הכוונה יש לשלוח לקק"ל עד לתאריך - 5.2.2017.

ראו את המודעה המלאה של קק"ל ובה כל הפרטים הנדרשים - קישור

הותנע מהלך של חקיקה מהירה לפתרון בעיית כתבי השיפוי על תכניות בניה

כפי שדווח בתקשורת, קבינט הדיור אישר ב - 10/1/2017 הצעת ההחלטה שתכליתה לקדם חקיקה מהירה הנוגעת להכשרת הדרישה לקבלת כתבי שיפוי מקבלנים ויזמים, זאת כדי להתמודד עם פסק דין של בית המשפט העליון מיום - 15.12.16, שאסר למעשה על רשויות מקומיות לחייב יזמים לחתום על כתב שיפוי על תכניות בניה ובכך יצר למעשה איום על אישור תכניות בניה חדשות ברשויות בישראל.

ראו בהקשר זה קישור לכתבה שהתפרסה בדה מרקר אתמול

בנוסף מצורפים שני מסמכים שהפיצו מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ופורום ה- 15 בנושא בתאריך 22/12/2016 בעקבות פסיקת בית המשפט בנושא:

מסמך עדכון שהופץ לכל ראשי הרשויות - מצ"ב קישור

מסמך סקירה והמלצות משפטיות לרשויות המקומיות בנושא – מצ"ב קישור

עדכון המדד החברתי-כלכלי - פניית מש"מ לשרים

בהמשך לכתבה שפרסמנו בנושא עדכון המדד החברתי-כלכלי והשלכותיו על תקציבי הרשויות המקומיות בחודש נובמבר 2016, אנו מביאים לידיעתכם מכתב נוסף של יו"ר מרכז השלטון המקומי - חיים ביבס בו הוא פונה בשנית לשר האוצר ושר הפנים היות שמכתבו הראשון בנושא אינו קיבל מענה.

כזכור, מחה ביבס על העדכון ועל השפעותיו הצפויות ודרש למצוא מדד אחר שיבדוק את מצב הרשויות עצמן ולא את מצבם הכלכלי של התושבים ברשויות. בנוסף ביקש לאפשר לרשויות שהשתנה להן המדד כלפי מעלה להעלות את תעריפי הארנונה בשנת 2018 באופן אוטומטי.

מצ"ב קישור למכתב המלא