יצירת קשר כניסת גזברים

אזכרה לנחשון דגן ז"ל

במלאת שלוש שנים ללכתו בטרם עת של חברנו היקר נחשון דגן ז"ל, גזבר מועצה אזורית תמר וסגן יו"ר איגוד הגזברים לשעבר, תקיים משפחתו אזכרה בבית העלמין ברחובות ביום שישי 28.4.17 בשעה 11:00.

יהי זכרו ברוך.

 

צוות לבחינת תנאי קליטה ומשך כהונתם של בכירים ברשויות מקומיות – עמדת האיגוד

משרד הפנים החליט להקים צוות שיבחן את תנאי הקליטה ומשך כהונת הבכירים ברשויות המקומיות- יו"ר איגוד הגזברים מונה כחבר בוועדה.

מצ"ב קישור למסמך שהכין יו"ר האיגוד רו"ח תומר ביטון המופנה אליכם גזברי הרשויות ומסביר את עמדת האיגוד בנושא. בנוסף, מצ"ב קישור לכתב מינוי הוועדה שהפיץ משרד הפנים.